Απόφαση 2644/2016 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( ασφαλιστικών μέτρων )

Ανατίθεται προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων και υποχρεώνει προσωρινά τον άνεργο πατέρα να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα ως διατροφή για τα δύο ανήλικα τέκνα τους το συνολικό ποσό των 500 ευρώ