ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2014

Ιούλιος 2014, ΕΔΕ Αστυνομικού με επαπειλούμενη πειθαρχική ποινή – Αργία με απόλυση.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 12-6-2014.