ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2018

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν.

Επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων  της εντολέως του  γραφείου μας, άνεργης μητέρας, με αιτήματα την

Επί αίτησης εντολέα του γραφείου μας περί υπαγωγής του στον Ν.

Επί αιτήσεως αναστολής εντολέως του γραφείου μας, κατά ατομικής ειδοποίησης της Δ.Ο.Υ., με την οπ